dilluns, 12 de novembre de 2012

TREBALL DE TEXT SOBRE ELS IMPACTES HUMANS A L'ATMOSFERA

Com ja hem comentat a classe, tens dues maneres a escollir per treballar aquest apartat, o bé pots respondre unes preguntes, o bé fer-ne un comentari de text. Aquí en tens les instruccions:

PREGUNTES SOBRE EL TEXT:

1.       Esmenta dos gasos que l’home allibera a l’atmosfera i les conseqüències que provoquen.
2.       Els gasos CFC provoquen la reducció de la capa d’ozó. Què pot passar si la capa d’ozó es redueix?
3.       Quines activitats humanes alliberen a l’atmosfera aquests gasos?
4.   Explica alguns exemples d’activitats que alliberen gasos a l’atmosfera i que es podrien evitar, com per exemple, dos treballadors que van a la mateixa feina, cadascú amb el seu propi cotxe.
5.       Quina diferència hi ha entre les mesures governamentals i les individuals?
... Commenta accions que podries fer tu a casa i a l’escola per ajudar a solucionar aquest problema.                            
 
COMENTARI DE TEXT:

1.       Comença’l amb una petita introducció on exposis el tema del que parlaràs, i situis al lector.
2.       Comenta les parts més importants del text, donant la teva opinió sobre cadascuna d’elles.
3.    Un cop plantejat el tema i explicades les diferents parts, posa exemples que ajudin a entendre el que has explicat. Si existeixen diferents opinions sobre el tema, comenta-les.
4.       Escriu la teva opinió sobre el tema, basan-te en el que has explicat en els altres apartats i raonant el perquè del teu posicionament amb el tema.
5.      Elabora una conclusió de tot  el que has escrit, resumint les idees fonamentals que has estat explicant al llarg del comentari de text i les conclusions que s'en deriven.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Recorda utilitzar un llenguatge correcte per a fer qualsevol comentari. Les faltes de respecte o comentaris fora de lloc són susceptibles de ser borrats per l'administrador. Gràcies!